Форум Союза Славянских Общин Славянской Родной Веры: Раздел помощи

Перейти к содержимому

Раздел помощи: Авторизация и выход / Autoryzacja i wyjście

Авторизация
Для входа на форум под своей учетной записью просто воспользуйтесь ссылкой Вход, расположенной вверху каждой страницы форума.

На странице авторизации Вам необходимо будет ввести Ваше имя пользователя или email адрес, а также пароль, все эти данные Вы указывали при регистрации. Так же Вы можете выбрать опцию "Запомнить меня", что избавит Вас от необходимости авторизоваться каждый раз, когда Вы посещаете наш форум. Данную опцию следует использовать только при работе на личном персональном компьютере! Если Вы авторизуетесь на форуме с общедоступного компьютера (например, в компьютерном клубе или библиотеке), то ни в коем случае не выбирайте эту опцию.

Так же при авторизации Вы можете выбрать опцию "Скрытность". В этом случае, Ваше имя пользователя не будет отображаться в списках он-лайн пользователей, хотя администраторы форума все равно будут знать о Вашем присутствии на форуме.

Когда все поля заполнены и нужные опции выбраны просто нажмите кнопку Войти.
После этого форум переместит Вас к той странице, с которой Вы ушли на страницу авторизации.

Наш форум также поддерживает авторизацию через OpenID или Facebook Connect. Если эти методы авторизации включены, просто выберите наиболее удобный Вам метод и следуйте инструкциям.


Восстановление забытого пароля
Если Вы забыли свой пароль, то на странице входа есть ссылка "Я забыл свой пароль". Пройдя по ней, Вы попадёте на форму восстановления пароля. В этой форме Вам необходимо будет ввести Ваши имя пользователя или email, которые Вы указывали при регистрации, и форум вышлет Вам новые данные на Ваш e-mail.

Не пытайтесь подобрать свой пароль - наш форум при большом количестве неверных попыток авторизации блокирует аккаунт. Поэтому лучше восстановить пароль, прежде чем система заблокирует Вас, в противном случае Вы не сможете воспользоваться своей учетной записью даже с новым (восстановленным) паролем до тех пор, пока администратор не снимет блокировку с Вашей учетной записи, или блокировка не снимется автоматически.


Выход
Для выхода из своей учетной записи воспользуйтесь ссылкой "Выход", расположенной вверху каждой страницы форума.Autoryzacja
Dla wejścia na forum pod swoim ewidentnym zapisem prosto skorystajcie się zesłaniem Вход (Wejście), rozmieszczoną z wierzchu każdej stronicy forum.

Na stronicy autoryzacji Wam trzeba będzie wprowadzić wasze imię użytkownika albo email adres, a także parol, wszystkie te dane wskazywaliście przy rejestracji. Tak samo możecie wybrać opcję Запомнить меня (Popamiętać mnie), że pozbędzie Was od konieczności autoryzować się za każdym razem kiedy odwiedzacie nasze forum. Daną opcję trzeba wykorzystywać tylko przy pracy na osobistym komputerze! Jeśli autoryzujecie się na forum z ogólnodostępnego komputera (na przykład, w komputerowym klubie albo bibliotece), to w żadnym wypadku nie wybierajcie tę opcję.

Tak samo przy autoryzacji możecie wybrać opcję Скрытность (Skrytość). W tym wypadku, wasze imię użytkownika nie będzie odzwierciedlało się w spisach on-line użytkowników, chociaż administratorzy forum wszystko jedno będą wiedzieli o waszej obecności na forum.

Kiedy wszystkie pola są wypełnione i potrzebne opcje są elitarne prosto naciskajcie przycisk Войти (Wejść). Po tym forum przesunie Was do owej stronicy, z którą poszliście na stronicę autoryzacji.

Nasze forum również podtrzymuje autoryzację przez OpenID albo Facebook Connect. Jeśli te metody autoryzacji są włączone, prosto wybierzcie íŕżáîëşş wygodną Wam metodę i idźcie instrukcjom.


Odbudowa zapomnianego parolu
Jeśli zapomnieliście swój parol, to na stronicy wejścia jest zesłanie Я забыл свой пароль (Zapomniałem swój parol). Przejechawszy po niej, znajdziecie się na formę odbudowy parolu. W tej formie Wam trzeba będzie wprowadzić Wasze imię użytkownika albo email, które wskazywaliście przy rejestracji, i forum wyśle Wam nowe dane na Wasz e-mail.

Nie starajcie się dobrać swój parol - nasze forum przy dużej ilości nie wiernych prób autoryzacji blokuje ewidentny zapis. Dlatego lepiej odnowić parol, nim system zablokuje Was, owak nie zmożecie skorystać się swoim ewidentnym zapisem nawet z nowym (odnowionym) parolem dopóki administrator nie zdejmie blokowanie z Waszego ewidentnego zapisu, albo blokowanie nie sfotografuje się automatycznie.


Wyjście
Dla wyjścia ze swojego ewidentnego zapisu skorystajcie się zesłaniem Выход (Wyjście), rozmieszczoną w wierzchu każdej stronicy forum.