Форум Союза Славянских Общин Славянской Родной Веры: Раздел помощи

Перейти к содержимому

Раздел помощи: Преимущества регистрации / Przewagi rejestracji

Для полноценного использования всех функций форума, необходимо зарегистрировать учетную запись на форуме. Регистрация на форуме бесплатна и займет всего лишь пару минут.

Для регистрации необходимо нажать ссылку "Регистрация" на любой странице форума. Вы увидите страницу с регистрационным соглашением, которое необходимо прочитать, понять и принять, отметив необходимый пункт и нажав кнопку Продолжить регистрацию.

На странице регистрации Вы должны заполнить все обязательные поля. Будьте внимательны при заполнении формы. Если Вы допустите какие-то ошибки, то рядом с полем появится сообщение. После того как Вы заполните все поля, нажмите кнопку Регистрация.

После отправки формы регистрации, возможно, что Вам необходимо будет активировать свою учетную запись, для этого форум вышлет Вам письмо с ссылкой на активацию учетной записи, пройдите по ней и активируйте учетную запись.Dla pełnowartościowego wykorzystania wszystkich funkcji forum, trzeba zarejestrować ewidentny zapis na forum. Rejestracja na forum jest bezpłatna i zajmie zaledwie parę minut.

Dla rejestracji trzeba naciskać zesłanie "Регистрация" (Rejestracja) na jakiejkolwiek stronicy forum. Zobaczycie stronicę z rejestracyjną ugodą, którą trzeba przeczytać, zrozumieć i przyjąć, wyróżniwszy potrzebny punkt i naciska przycisk Продолжить регистрацию (Przedłużyć rejestrację).

Na stronicy rejestracji musicie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. Bądźcie baczne przy wypełnieniu formy, jeśli dopuścicie jakieś błędy, to obok pola pojawi się doniesienie. Potem, jak wypełnicie wszystkie pola, naciskajcie przycisk Регистрация (Rejestracja).

Po wysyłce formy rejestracji, być może, że wam trzeba będzie aktywować swój ewidentny zapis, dla tego forum wyśle wam list z zesłaniem na aktywację ewidentnego zapisu, przejedźcie po niej i aktywujcie ewidentny zapis.